Grupa terapeutyczna dla dzieci nieśmiałych, z problemami emocjonalnymi, trudnościami w zachowaniu oraz dla dzieci autystycznych

Zajęcia odbywają się w małych 5-cio, 6-cio osobowych grupach raz w tygodniu w piątki.

 • Dzieci w wieku 4-5 lat – od 16.30 do 17.30
 • Dzieci w wieku 6-8 lat – od 17.30 do 18.30
 • Dzieci w wieku 9-13 lat – od 18.30 do 20.00

Optymalny okres trwania terapii to od 4 do 8 miesięcy.

Program zawiera:

 • nauka obiektywnej oceny siebie w sytuacji zadaniowej, podnoszenie samooceny i wiary we własne siły „ja w zadaniu”
 • trening nawiązywania i podtrzymywania relacji społecznych „ja i inni”.
 • rozwijanie pasji i zainteresowań ( zajęcia plastyczne, dogoterapia, gra na bębnach, fotografia )

Terapia grupowa pozwala dzieciom przeżyć poczucie wspólnoty. Pokazuje, że ich problemy nie są wyjątkowe /nietypowe. Uczy współpracy z innymi dziećmi.

 

Efekty dla uczestników grupy (dzieci i młodzież):

 • Podniesienie samooceny, podniesienie pewności siebie,
 • Kształtowanie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów społecznych, ograniczenie lęków związanych z kontaktami społecznymi,
 • pozyskanie umiejętności samodzielnego funkcjonowania
  w środowisku  „poza domem”
 • Nauka sposobów  przezwyciężania trudności i dążenia do celu
 • Rozwój wyobraźni i postawy twórczej
 • Wystawa prac dzieci w galerii „Trzecie Oko” na Kazimierzu

Grupa prowadzona jest przez psychologa, dogoterapeutę, plastyka, muzyka Mateusza Sarapatę i fotografa

Koszt zajęć: 240 zł – karnet na 4 zajęcia w miesiącu  (65zł pojedyncze zajęcia)           

Zaczynamy 4 października – ZAPRASZAMY